TEST AF BRITA OG DAFI FILTERKANDER

Da jeg ikke nogen steder har kunnet finde test's af disse to (nu 3 med BWT) kander mod hinanden, så måtte jeg jo selv i gang. Jeg har testet dem for 7 forskellige rensekriterier: NO3 - Nitrat (mg/l = ppm), NO2 - Nitrit, GH - totalhårdhed (calsium og magnesiumsalte - kalk), KH - karbonathårdhed, PH værdi, CL2 - klor og til sidst renhed. Jeg har også testet vandet fra min regntønde, hvor vandet fra taget løber gennem et grovfilter.

 

 

  

 

Testet for:        Vandhane:                Brita m. Maxtra filter:           Dafi:            Regntønde:

 

NO3 - Nitrat            25                                10                              10                    25

NO2 - Nitrit              0                                  0                                0                      0 

GH - hårdhed           18                               <4                               14                   <3 

KH                           20                                10                              10                     3

PH                          7,6                               6,8                              6,8                  6,4 

CL2 - klor                  0                                  0                                 0                   0,8

Renhed                   378                              210                             280                    27

Jeg har testet Brita kanden 2 gange, da dens evne til at rense for kalk (GH) var betydelig bedre end Dafi kanden. Begge gange fik jeg samme måleresultat.

Da der ikke var klor i drikkevandet, kunne jeg ikke jo ikke se hvor gode de var til at rense for klor. Jeg lavede derfor opløsning med vandhane vand og Klorin hvor jeg fik en måleværdi på over 5. Efter at have været gennem filtrene gav Britakanden en værdi på 0,8 og Dafi en værdi på 0.

Til at måle værdierne har jeg indkøbt et sæt med teststrimler der tester for de første 6 værdier og et TDS-3 måleinstrument til at måle for renhed.

Test-usikkerhed: Filteret i Dafi kanden havde været brugt 1 måned og måleren på Brita kanden viste 3 streger. Der burde derfor være masser af effekt i begge filtre.

 KONKLUSION: Der er ingen tvivl om at kanderne virker. Og til daglig brug et det nok ret ligegyldigt hvilken kande man køber. MEN hvis man er inkarneret kaffe/the drikker er der ikke nogen tvivl om at BRITA kanden løber med sejren.

Opdatering 27. maj 2016: Jeg har nu brugt Britakanden i så lang tid at jeg har genstartet tælleren. Den viser nu 1 streg. Det vil sige at jeg næsten har brugt filteret dobbelt så længe som anbefalet. Den eneste forskel på målingerne er at kalkindholdet (GH) er steget fra 4 til 6. Hvis man primært bruger kanden for at fjerne kalken i vandet, er der altså ingen grund til at udskifte filteret,  når det fortæller at man skal gøre det. Jeg vender tilbage med nye målinger, efterhånden som jeg genstarter tælleren.

Opdatering medio juni 2016: Jeg har nu haft det 3. gennemløb med samme filter. Mit indikatorpapir siger nu 9 GH. Og vi er altså nået op på ½ niveau af vandhanevand. Jeg har valgt at skifte filteret.

November 2018: Jeg har prøvet at teste et BWT filter. Et af de helt almindelige uden tilsætning af magnesium. Umiddelbart virkede det som om det var et fornuftigt filter og prisen var særdeles rimelig. MEN..... Jeg testede filteret ved start til at have en GH på >4 og en KH på 3. Jeg har så i dag testet filteret igen efter 2 mdr. forbrug (jeg bruger mine MAXTRA filtre i 2 mdr.) og så skal jeg ellers love at tallene har ændret sig: GH på 14 og KH på 15. Det vil sige at de er mere end brugt op.

På et tidspunkt kommer jeg nok tilbage med en test af MAXTRA+ filteret.